Historie šermu

Sportovní šerm

Moderní šerm má původ v italské a francouzské škole a v druhu meče, který vzniknul v 16. století – rapíru, který později vyvinul do kratšího kordu. Ten se stal populárním v 18.století (Francie) . Kord je zbraň primárně bodná a v průběhu jeho vývoje docházelo k omezování jeho sekacích vlastností. Cvičná zbraň, používaná pro trénink i souboje se nazývala fleret (le fleuret – termíny kord, rapír a fleret se však často v literatuře zaměňují). Tato zbraň se používala především při soubojích, které daly základ modernímu šermu.

V 19. století éra soubojů postupně končí a zájem o šerm klesá, přesto se šerm zachovává ve formě představení pro veřejnost a jako předchůdce dnešní sportovní podoby. Také se vyvíjejí ochranné pomůcky (maska, vesta, bezpečnější zbraň) – rozvíjí se takový druh soubojů, kde není cílem zabití, nebo zranění protivníka, ale pouze vítězství duelu, přesto se dbá na reálnou simulaci souboje skutečnou zbraní. Souběžně s kordem se také vyvíjel šerm šavlí – původně jezdecká zbraň pocházející z blízkého východu a východní Evropy. Tato sečná zbraň je v Evropě spjatá především s armádou a námořnictvem (šavle se běžně nosily až do 1. světové války), její soubojová varianta dala za vznik specifické technice. U obou druhů zbraní se vyvinul se systém šermířské soutěže a hodnocení zásahů rozhodčími.

Šerm jako sport se poprvé masově proslavil na prvních olympijských hrách v roce 1896, kde se soutěžilo ve třech kategoriích, které jsou do dnes platné: kord, fleret a šavle. 20. století do evropského šermu přidalo elektrickou aparaturu pro hodnocení zásahů (poprvé na olympiádě v roce 1936 u kordu, 1956 u fleretu a 1988 u šavle) a podstatně omezilo roli rozhodčích. Také se začaly pořádat soutěže pro ženy ve všech zbraních (nejnověji v šavli).