O vybavení......

 Stále více se na "bitvách" setkáváme s lidmi, kteří se ani nenamáhají vyrobit si věrohodný historický kostým o zbrojích nemluvě, natož aby to co mají na sobě odpovídalo jakékoli historické epoše. Protože nejčastěji dnes pořádané bitvy jsou gotické, je úpadek asi nejmarkantněji vidět právě na těchto akcích. Přece jen renesance či baroko jsou tohoto úpadku poněkud ušetřeny. Zvláštností dnes bohužel není na takové "gotické bitvě" potkat lidi v teniskách, farmářkách nebo kanadách (obuv je asi nejčastější prohřešek) za které se vůbec nestydí a nepokouší se je ani skrýt v hadrech a onucích, oděni v kusu prostěradla nebo několika sešitých králičích kožešinách považují se za pány bojišť. Netřeba se asi zmiňovat, že schopnost "dobře si zašermovat" nebo předvést pěkné improvizované show s neznámým šermířem je u těchto lidí stejně kvalitní jako jejich vybavení. Jiným extrémem co do vybavení je jakési přemnožení plátových zbrojí z nichž většina jen kopíruje nepodařené americké filmy a má tak s historií a často také funkcí jen velmi málo společného. Oblíbené je vylepšit tyto zbroje o nevhodné a hloupé doplňky v podobě velkých ramenních talířů, trnů a dalších "nezbytností". Jen velmi málo se také setkáváme s kvalitními dobře vybavenými lehkooděnci ve smolených  prošívanicích, brigantinách apod.